TEXRAY

VastAF har, som ett av sina huvudområden för investeringar, fokuserat på healthcare, baserat på en del trender i samhället.

Vi ser en stadigt växande andel äldre i populationen med ett ökat behov av tjänster inom hälsa och sjukvård.

Parallellt ökar även allmänt efterfrågan på nya behandlingsmetoder för sjukdomar eller åkommor som tidigare inte varit behandlingsbara.

Texray AB faller inte primärt  under de två ovan kriterier vi har för investeringar, utan tar sikte på utövarna dvs sjukhuspersonalen och deras arbetsmiljö.

 

I samband med operationer behövs löpande tas röntgenbilder för att se hur operationen fortskrider, detta görs i operationssalen utan de sedvanliga skyddsåtgärderna som man har på speciella röntgenavdelningar.

Resultatet av detta  blir att den personal som arbetar i operationssalen, är överrepresenterade avseende utveckling av cancer.

De skyddsåtgärder som hitintills har funnits med skyddsutrustning gjord av tunna metallskikt/folier insydda i kläder är otympliga och inte tillräckligt rörliga och ratas därför av personalen.

 

Texray har utvecklat en tråd med tillhörande vävmönster, som möjliggör att sy upp skyddskläder som skyddar mot röntgenstrålning och verkligen används av personalen, tack vare smidighet och lätthet för användaren att bära dessa.

Investeringen bygger då på ökad kravställning från sjukhuspersonalen på att ha en säker arbetsplats, ingen skall bli skadad eller sjuk utifrån omständigheterna på sin arbetsplats.

Vi kan således som ”good guys” bidra till en bättre arbetsmiljö i samhället.

 

VastAF vill vara med och etablera Texray på marknaden och driva fram  effektiva försäljningskanaler och logistikkedjor genom att vara en aktiv och i branschen kunnig ägare, med representation i styrelsen.

INVESTERINGSINFO
BOLAG

Texray AB

HEMSIDA
INVESTERINGSDATUM

2021-01-01

VILL DU VETA MER?