Ansökan

Västkustens Affärsänglar ser gärna att entreprenörer hör av sig som önskar presentera sitt investeringscase. För att kunna bilda en första uppfattning om bolaget bör det skickas med en kort presentation om teamet tillsammans med pitchdeck som beskriver verksamheten och affärsidé samt nuläge och kommande utmaningar. I pitchdeck bör även det sammanfattningsvis finnas med information om kapitalbehov och värdering.

 

Ganska snart efter inskickad propå kommer objektsutskottet återkoppla med hur Västkustens Affärsänglar önskar gå vidare i investeringsprocess. Propåer skickas till niklas@vastaf.se så tar vi det vidare därifrån.