Om oss

Västkustens Affärsänglar grundades 2011 av entreprenörer och företagsledare med ett tydligt syfte att investera i start-up bolag som vill ta nästa steg i sin utveckling och få en ökad tillväxt.

 

Under drygt ett decennium har Västkustens Affärsänglar byggt upp kompetens och nätverk bestående av ett antal aktiva företagsledare och entreprenörer med internationell erfarenhet inom diverse olika industrier och branscher, bland annat inom Internet of Things, Life Science, Energi, Fastigheter, E-Handel samt Verkstadsindustri. I kombination av bred erfarenhet från branscherna ovan genererar det den unika möjligheten att bidra och supportera med erfarenheter från försäljning, produktion, forskning och utveckling, marknadsföring, ekonomi och supply chain management till innehaven.

 

Västkustens Affärsänglar strategi bygger på att vara en aktiv och engagerad affärsängel som bidrar med kunskap och nätverk till våra innehav. Detta säkerställs genom att bland annat ha nära dialog med lokala samarbetspartners och aktörer i Västsverige. För att säkerställa ett strukturerat och effektivt arbetssätt inom Västkustens Affärsänglar styrs Västkustens Affärsänglar av en styrelse samt en operativ kommitté. Vid varje investering tillsätts ett team om minst två engagerade personer som ansvarar för investeringen.