Investeringsstrategi

Västkustens Affärsänglar investeringsstrategi grundar sig i att bibehålla entreprenörsanda  kombinerat med hög ambition samt att vara en aktiv affärsängel med stort engagemang. Med Västkustens Affäränglarnas nätverk inom diverse områden och egen expertis är strategin att investera i ett tidigt skede i onoterade bolag där produkt eller tjänst finns presenterat och bolaget har skaffat sig sina första betalande kunder samt identifierat en stor tillväxtpotential. Därmed sökes bolag med en väl genomarbetad affärsplan och en tydlig exittanke. Västkustens Affärsänglar har ingen avsikt att äga noterade aktier utan avyttring sker vid eventuell notering eller uppköp.

 

Strategin baseras på engagemang, förtroende och närhet vilket innebär uteslutande investerar i bolag med säte i Västsverige för att kunna säkerställa ett strukturerat och engagerat arbete tillsammans med entreprenören. Västkustens Affärsänglar är en aktiv ägare och jobbar helst i investeringsobjektens styrelse.