BRINJA

Brinja tillverkar sensorer för olika former av säkerhet för bygg och industri. Deras viktigaste marknadserbjudande är att de samlar in data om damm-och bullervärden. Dessa värden är lagstadgade att mäta, följa upp och åtgärda om de inte är under kontroll som en del i det systematiska arbetsmiljömiljöarbetet. Normalt mäts dessa värden intermittent med hjälp av konsulter. Att inte sköta det systematiska arbetsmiljömiljöarbetet riskerar att ge böter, vite och andra straffavgifter. Med Brinjas system får byggbolagen bra kontroll och kan minska sina konsultkostnader och riskerna. Utöver dessa funktioner finns sensorer för medarbetarens hälsa (fall skador), luftfuktighet, brand, mm.

 

Vi har investerat i Brinja som ett lovande teknikbolag i en annars traditionell bransch. Deras IoT enheter samlar in en rad viktiga mätvärden för såväl byggindustri som traditionell industri. Affärsmodellen ger en tydlig ROI för slutkunden som kan effektivisera sin process, uppfylla regulatoriska krav men framför allt förbättra sitt systematiska arbetsmiljöarbete utan att göra stora investeringar. Kontinuerlig insamlad data minskar behovet att dyra ögonblicksanalyser av konsulter.

 

Vi gjorde investeringen i precis rätt skede. Bolaget hade överträffat sin initiala plan, tagit sina första affärer baserat på affärsmodellen och redo att fokusera på tillväxt. Entreprenörens försäljningsfokus och affärsplan var avgörande för vårt beslut. Vi såg en tydlig skalbarhet där både slutanvändare, konsulter och leverantörer har nytta av systemet för moderna tjänster.

INVESTERINGSINFO
BOLAG

Brinja AB

HEMSIDA
INVESTERINGSDATUM

2021-01-01

VILL DU VETA MER?