Om

Västkustens Affärsänglar AB (VastAF) bildades 11 november 2011 och har sin bas i Trollhättan. Grundarna består av ett antal entreprenörer och företagsledare. Syftet är att investera i företag som är i en uppstartsfas och/eller företag som vill ta nästa steg i sin utveckling och tillväxt. VastAF  besitter kompetens inom många olika industrigrenar såsom verkstadsindustri, ICT, energi och miljö, fastigheter, livsmedel och olika konsultverksamheter. Detta tillsammans med erfarenheterna inom forskning och utveckling, produktion, försäljning och marknadsföring, ekonomi, supply chain etc ger VastAF en unik kompetens att utnyttja i utvecklingen av utvalda företag. VastAF har för avsikt att vara en aktiv investerare och på så sätt kunna påverka företagens utveckling såväl som att delge kompetens, nätverk och annan assistans.

Geografiskt kommer fokus att vara ”Västkusten” för att säkerställa snabb access till de olika företagen såväl som att utnyttja det nätverk som finns i denna region.

Organisatoriskt består VastAF av en Objektsgrupp som utvärderar alla inkommande investeringsförslag och en styrelse som driver verksamheten och genomför de investeringsbeslut som beslutats av bolagets ägare.