AMERIKANSKA GYMNASIET

Vi har investerat i Amerikanska Gymnasiet eftersom det är ett lovande friskolebolag med ett unikt koncept. Branschen domineras idag helt av kommunala aktörer, men friskolorna har vunnit mark varje år sedan friskolereformen i början av 1990-talet. Skolans koncept bygger på flera delar men mest unikt är att skolan var först i Sverige med tre terminer, ett system som finns sedan länge i bl a USA, Japan och Frankrike. Det svenska skolåret är sedan 1834 och baserat på det dåtida bondesamhällets behov av arbetskraft på sommaren. Som namnet antyder är skolan lik en amerikansk skola med utbildningen på engelska till ca 50%. Varje sommar kan eleverna åka på en fjärde sommartermin till USA och en av de ordinarie terminerna i trean är på plats i USA på en High School.

 

Vi gjorde investeringen i rätt skede, innan någon elev börjat. Bolaget har sedan dess överträffat sin ursprungliga plan, med både fler elever än förväntat och med högre meritvärden. Avgörande för vårt beslut att investera var grundarnas kvalitetsfokus och affärsplan samt att de redan hade erfarenhet av att starta rikstäckande gymnasieskolor, som sedan såldes till en större koncern.

INVESTERINGSINFO
BOLAG

Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB

HEMSIDA
INVESTERINGSDATUM

2021-01-01

VILL DU VETA MER?