Affärsänglar

Gunnar Dalblad, Företagare inom livsmedel och maskinutrustningar

Tore Helmersson, fd VD Innovatum

Anders Hammar, Fastighetsföretagare, Entreprenör och Styrelseproffs

Jan Åke Jonsson, fd VD Saab Automobile AB, numera diverse styrelseuppdrag

Magnus Jonsson, fd Utvecklingschef Volvo Personvagnar och Saab Automobile

Patrik Bäckander, Entreprenör och Företagare inom bl.a. skolbranschen

Niklas Ohlén, Entreprenör och Företagare

Peter Thungren, Skattejurist

Gunnar Selheden, Entreprenör

Tore Johansson, fd auktoriserad revisor, numera Entreprenör